Uppsala regions kostnader för tolkar har mer en fördubblats de senaste åtta åren. Stefan Olsson (M), Regionråd i Uppsala, tror att det har en koppling till en ökad migration. – Det är min bästa gissning, säger han.