En tredjedel av självtesterna som erbjudits av Region Halland har kommit tillbaka med tekniska fel, vilket innebär att proverna varken har kunnat ge ett positivt eller negativt resultat på covid-19.