Från och med 1 juli ska alla regioner erbjuda nyexaminerade läkare som studerat utomlands utbildningsplatser, kallad bastjänstgöring. Men Region Blekinge är en av åtta regioner som inte kommer att göra det. – Vi ser över möjligheterna att ordna individuella pilotlösningar under hösten, säger Mats Magnusson, HR-konsult på Region Blekinge.