Trycket för att testa sig mig covid-19 är just nu skyhögt. Detta har lett till att Region Kalmar satt in väktare för att bevaka lådorna med självtester, då många plockar på sig fler tester än vad man behöver.