Smittspridningen av coronaviruset är fortsatt hög i länet och Region Uppsala satsar därför på att öka vaccinationstakten, bland annat genom att återöppna drop in-vaccinering. – Ska man ha fortsatt skydd är det dags att ta den tredje dosen, säger Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör.