En av världens största fabriker och tusentals nya arbeten. Kostnaden för den planerade laxodlingen i Sotenäs uppskattas till uppemot 20 miljoner kronor, men det finns fortfarande många frågetecken att reda ut. Trots det ställer sig nu Västra Götalandsregionen bakom projektet genom att tillsätta 4,7 miljoner kronor.