Användandet av de privata vårdapparna har ökat kraftigt också i Västmanlands län. Regionen ser både fördelar och nackdelar med det men menar framförallt att de själva måste bli bättre på tillgänglig vård.