Region Örebro län har startat ett helt nytt energi- och klimatråd. Uppdraget är att minska utsläppen av växthusgas för att nå klimatmålet för 2045. Det är ett gemensamt arbete mellan regionen, kommunerna och flera företag i länet.