För att kunna genomföra fler tester för covid-19 blir Region Sörmland pilotlän för självtester. Till en början kommer vårdpersonal kunna hämta ut tester, men tanken är att andra grupper också ska kunna få testa sig.