Offentliga arbetsgivare i Västerbotten är överens om att de kan göra mer för att utbilda anställda i vad meddelarfrihet innebär, men regionrådet Peter Olofsson (S), som chefar för en av länets största arbetsplatser, tycker att frågan måste breddas och fördjupas.