Region Jönköping meddelar nu att antalet intensivvårdsplatser minskar med en per sjukhus, alltså tre platser i länet. I jämförelse med flera andra regioner är läget i Jönköpings län mycket ansträngt.