När covid-IVA på måndag skalar upp antalet vårdplatser har förhoppningen varit att täcka så stor del av personalbehovet som möjligt på frivillig väg. Nu står det klart att 20 personer inom kort måste beordras in för att klara bemanningen.