De allmänna råden i flera regioner är att man bör avstå från att vistas i butiker och köpcentrum. Men region Jämtland Härjedalen vill inte peka ut butiker som platser för smittspridning.