Inspektionen för vård och omsorg har granskat sjukhuset i Helsingborg och konstaterar nu att patienter vårdas utan nödvändig övervakningsutrustning och på ställen som inte är patientsäkra. Dessutom får patienterna inte alltid de läkemedel, den omvårdnad eller den mat de behöver.