Låt oss få ha kvar Harald Roos som sjukhuschef! Det är ett krav från fackliga organisationer på lasarettet i Helsingborg. Men regiondirektör Alf Jönsson svarar: ”Jag har fattat mitt beslut”.