Norrbottens regiondirektör Anna-Stina Nordmark Nilsson lämnar sitt uppdrag. Hon har redan fått ett nytt uppdrag inom regionen och slutar så snart en tillförordnad regiondirektör har utsetts.