I Västmanland har man inte kartlagt hur många som är sjuka i långtidscovid och i nuläget har regionen inte en exakt siffra över antalet sjuka. – Vi vet inte hur många som är sjuka i långtidscovid. När jag frågar Försäkringskassan vet de inte heller, berättar Åke Tenerz, medicinsk stabschef i Västmanland.