Trots att lägesbilden är oförändrad från i går, och det inte råder någon brist på sjukvårdsmaterial, så väljer Region Västmanland att gå upp i stabsläge.