Region Västernorrland köpte in stafettläkare för mångmiljonbelopp utan upphandling. Nu krävs regionen på 5,5 miljoner i upphandlingsavgift av Konkurrensverket.