Inspektionen för vård och omsorg, ivo, har konstaterat allvarliga säkerhetsrisker för patienter på Region Västernorrlands sjukhus i sommar. I deras rapport framkommer det att risk för att akut och nödvändig vård inte kan garanteras under sommaren 2022.