Västra Götaland väntas få Modernas vaccin nästa vecka – hoppas på beslut om statligt biverkningsskydd.