Sedan pandemins början har 2.565 personer som avlidit med covid-19 i Stockholm.