Region Stockholm kommer att gå back med 630 miljoner kronor i år om inget görs. Nu måste hälso- och sjukvården minska sina kostnader på allt från läkemedel till lokaler.