Antalet anmälningar om hot och våld har ökat på akutmottagningarna i länet. Och nu vill Region Sörmland sätta upp fler övervakningskameror för att öka säkerheten för personalen.