Vaccinationen mot covid är igång i Skåne. Nästa vecka räknar Region Skåne med att samtliga äldre på särskilda boenden i Skåne ska ha fått sin första spruta. Men smittspridningen i samhället är fortsatt hög och störst spridning just nu är det i sydöstra Skåne.