”Vi tar risken mot att vi får ta del av de framtida vinsterna”.