Region Skåne krävs på böter för att ha frångått lagstiftningen i samband med två upphandlingar som gällde transport av personer som smittats med covid-19.