Socialdemokraterna har nu överklagat beslutet om upphandlad vård för en halv miljard kronor och menar att frågan borde tas upp i regionfullmäktige och inte bara i regionstyrelsen. – Vi tycker också att det är fel att en person ska ansvara för hela upphandlingen, säger oppositionsrådet Anders Öberg (S).