Covidtestningen i Norrbotten har tredubblats på kort tid. Proverna tas men de hinner inte analyseras och nu vänder man sig till Finland för hjälp. – Vi har stora problem, säger regiondirektören Anna-Stina Nordmark Nilsson.