Region Norrbotten är en av de regioner eller landsting som satsar mest pengar på kultur räknat per person.