När vaccinturismen till region Halland ökade drastiskt i våras valde man att stänga den digitala tidsbokningen för personer bosatta utanför regionens gränser.Det får nu kritik av justitieombudsmannen, som utrett ärendet.– Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska alla ges vård på samma villkor oavsett i vilken region patienten är folkbokförd, säger chefs-JO Erik Nymansson.