Folkhälsomyndigheten har beslutat om ny rekommendation för tidsintervallet mellan dos två och dos tre för vaccination mot covid-19. Tiden mellan doserna ska vara fem månader för alla från 18 år och uppåt.