De vårdanställda är sjuka, vabbar och sitter i karantän mer än någonsin hittills under pandemin. Vanligtvis ligger frånvaron på 6 procent. Nu är 10 procent av personalstyrkan borta. Det är en av anledningarna till att Region Gävleborg nu gör som flera andra ansträngda regioner i landet och går upp i stabsläge.