– Det måste bli mindre snack och mer verkstad när det gäller de besparingar som behöver göras inom Region Dalarna, det tycker oppositionsrådet Björn Ljungqvist (M). Underskottet är stort och växer för varje månad, menar han.