Antalet digitala vårdbesök i Östergötland var 17 200 i början på året. Det är mer än en fördubbling jämfört med samma period 2019. Det har fått lite oväntade konsekvenser för sjukvården i regionen.