Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister (MP) är i dag i Luleå och presenterar regeringens vårbudget.