Riksrevisionen ska granska om regeringens stöd till renoveringar och energieffektivisering av bostadshus i landets miljonprogramsområden har skapat möjligheter att effektivt bidra till de bostads- och energipolitiska målen.