Regeringen förlänger sitt avtal om storskalig coronatestning med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) där staten fortsatt garanterar gratis testning för individer under nästa år.