174 riksdagsledamöter har ställt sig bakom regeringens vårändringsbudget.