Regeringen har avslagit överklagan för Norrbotniabanan och sträckan Umeå-Dåva. Det betyder grönt ljus för Trafikverket att gå vidare med bygget.