Sänkt skatt för pensionärer, höjd garantipension och fortsatta satsningar på äldreomsorgen. Det var tre av satsningarna som presenterades under regeringens pressträff i Jönköping på torsdagen, efter höstens första regeringssammanträde.