Regeringens mål om EU:s lägsta arbetslöshet år 2020 blir allt mer avlägset.Arbetslösheten skrivs också upp för de kommande åren jämfört med vad som signalerades i höstbudgeten.Tio EU-länder hade lägre arbetslöshet än Sverige i den senaste årsstatistiken från EU:s statistikbyrå, Eurostat.– Det är inte troligt att man når målet, säger Anna Breman, chefsekonom på Swedbank.