Regeringen förhandlar om ett djupare försvarssamarbete med USA. Det ska underlätta för amerikanska styrkor att verka i Sverige.