Regeringen vill att fusket med mätarinställningar på fordon ska stoppas, och ger nu Transportstyrelsen i uppdrag att ta fram lämpliga åtgärder. Mätarinställningen ska exempelvis kontrolleras vid besiktningen, och uppgiften ska föras in i protokollet. Tr