Regeringen inrättar nu en ny kommission för välfärden. Syftet är att hitta mer effektiva metoder för att stärka väldfärden i hela landet i framtiden. – Vi kommer behöva använda resurserna på ett bättre sätt än vi gör i dag, säger finansminister Magdalena Andersson (S).