Regeringen vill öka satsningen mot antisemitism bland unga.