Processen för hur bevis används i rättegångar kan komma att göras om för första gången på 70 år. Regeringen går nu fram med ett förslag om tidiga förhör. Dagens straffprocess är inte anpassad efter ett samhälle med större gängmål, ny teknik och att en b