För ett år sedan påpekades att mannen var olämplig.