Förändringarna är små i regeringens uppdaterade prognos över Sveriges finanser. Inte heller regeringen tror längre att Riksbanken höjer räntan i år. Regeringen räknar i vårpropositionen med att BNP-tillväxten i år blir 2,8 procent, oförändrat jämfört med prognosen från februari.(TT)