Systemet med samordningsnummer har kritiserats från flera håll den senaste tiden. Nu presenterar finansminister Magdalena Andersson (S) förändringar i systemet.